تقويم روميزي 1391 آوينايي

تقويم روميزي91 آويناخانوم ما هم حاضرشد. عكساش به ترتيب ماه از به دنيا آومدنش تا 11 ماهگيشه.

درابتدا بايد يه تشكر ويژه داشته باشم از مامان كيان و كارين. چون زحمت اصلي طراحي فرم اوليه تقويم رو ايشون كشيدن.


ادامه مطلب :

 [موضوع : ]
[ شنبه 2 / 2 / 1391 ] [ 12:03 ] [ مامان آوینا ] [ ]